Služby

Našim klientům poskytujeme tyto služby:

SLUŽBY FYZICKÉ OSTRAHY OBJEKTŮ

 • ochrana perimetru
 • recepční služby a vedení potřebných evidencí
 • obchůzková činnost
 • bezpečnost vjezdových vrátnic
 • strážní služba se psem
 • mobilní hlídka

POŘADATELSKÉ BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY

 • vytvoření bezpečnostního plánu akce
 • akreditace a kontrola vstupu
 • hostesky a stewardi
 • bezpečnost zázemí akce
 • parking
 • lokační služby
 • podpůrné technické služby (úklid, catering, rigging)

NÁŠ BEZPEČNOSTNÍ PERSONÁL

„Rozhodující pro kvalitu služby je kvalita bezpečnostního pracovníka. Kvalitní práci může odvést jen dobře připravený a spokojený zaměstnanec.“ (PhDr. Michal Fábera, 1999, Podnikatelský Institut)

Se všemi zaměstnanci je vedení společnosti kromě průběžných kontrol na pracovišti také minimálně jednou měsíčně v osobním kontaktu. Zajišťujeme nejen stabilitu bezpečnostního týmu, ale i přenos aktuálních bezpečnostních informací rovnou k zákazníkovi.

Kvalitu bezpečnostního pracovníka tvoří především prokázaná bezúhonnost, loajalita k zákazníkovi, licence v souladu s legislativou, jeho schopnosti a vzhled a úroveň jeho odborné přípravy a přípravy na bezpečnostní činnost na konkrétním stanovišti.

NAŠE CENOVÁ POLITIKA

Naše ceny pokrývají přiměřenou mzdu bezpečnostního pracovníka podle typu vykonávané práce, legislativou předepsané odvody státu, náklady na vycvičení a proškolení bezpečnostního pracovníka, náklady na jeho průběžnou kontrolu a přiměřený zisk. Jsme si plně vědomi současné nelehké ekonomické situace, která panuje v ČR a tlak všech firem na snižování nákladů. Tomu jsme přizpůsobili svou cenovou politiku, která vychází především z nízkých firemních režií.